darželis Klaipėda opa

Darželis

Mūsų darželyje ugdomi vaikai nuo 2 metukų mišrioje grupėje. Vaikai vienas kitą moko. Ypač mokymasis iš vienas kito aktyvus ankstyvuosiuose vystymosi perioduose, nes pirmaisiais gyvenimo metais stipriai veikia stebėjimo ir mėgdžiojimo įgūdžiai, gebėjimas suvokti aplinką per savo patirtį. Matydami kaip kiti vaikai elgiasi, atkartojimo būdu įsisavina informaciją ir ją naudoja kasdieninėje veikloje.

Rūpinamės mažyliais pagal jų individualius poreikius bei didelį dėmesį skiriame natūralios raidos palaikymui. Todėl net ir miegelį organizuojame pagal kiekvieno vaikučio ritmą.

Darželyje pritaikome Valdorfo ugdymo metodikos principus. Tai metodika stipriai orientuota į harmoningą asmenybės vystymąsi. Besimokant einama nuo pojūčių, patyrimo, išgyvenimo, fenomeno prie analizės, dėsningumų, sistemizavimo, teorijos, siekiant, kad teorija būtų ne pateikiama, o tarytum atrandama. Pradinėje pakopoje mažiau skiriama laiko teorijai, daugiau mokomasi žaidžiant, patiriant, vaizdiniais, piešiant, vaidinant, muzikuojant, šokant. Tai kas anksčiau suvokta pojūčiais, moksliškai gilinama vyresnėje pakopoje.

ADAPTACIJA

Svarbus laikotarpis vaikui pradėjus lankyti darželį – adaptacija. Bet adaptuotis turi ne tik vaikučiai, bet ir tėveliai. Todėl taikome Švelnios adaptacijos metodą, kada tėvams suteikiame galimybę su vaikučiu daželyje praleisti tiek laiko, kiek norisi. Tai veikia, nes tėveliams nurimus, nusiramina ir vaikučiai.

Darželio dienos veiklos

Mūsų prioritetai Darželyje:

Saugumas

užtikrinti vaiko fizinį saugumą ir emocinę gerovę, pvz., užtikrinti, kad vaikas nebūtų pavojingoje situacijoje ar kad būtų tinkamai apsaugotas atsiradus pavojui.

Mityba

užtikrinti, kad vaikas gautų sveiką ir subalansuotą mitybą, pasirūpinti, kad vaikas valgytų pakankamai ir reguliariai.

Higiena

užtikrinti, kad vaiko higienos poreikiai būtų tinkamai patenkinami: pvz., reguliariai keičiamos sauskelnės, atliekami puoduko reikalai, palaikoma rankų higiena ir pan.

Laisvalaikis

organizuoti vaiko dienotvarkę ir tarpusavyje derinti žaidimų laiką, ugdymą ir poilsį pagal vaiko asmeninį poreikį.

Emocinė ir socialinė gerovė

užtikrinti, kad vaikas jaustųsi saugus, mylimas ir priimtas, bei užtikrinti kad jis vystytų sveikus emocinius ir socialinius santykius.

Kainynas

Informacija

  • Kompensacijos:
    ➡ Klaipėdos mieste registruotiems gyventojams - 150 eur/mėn.
    ➡ Klaipėdos rajone registruotiems gyventojams - 250 eur/mėn. 
  • Kompensacija taikoma, jeigu vaikas yra eilėje į valstybinį darželį pusę metų ir daugiau. Būtina pateikti pažymą apie abiejų tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą iki rugsėjo 1 d. arba iki sausio 1 d.
  • Kitiems šeimos vaikučiams suteikiama 20% nuolaida.
  • Maitinimas - 7 eur/d.

Ugdymo išlaidos

400 Mėnesiui
  • Kaina nurodyta be savivaldybių skiriamų kompensacijų.